Xây dựng công trình cấp 2 từ 8 đến 20 tầng, xây dựng nhà phố, xây dựng nhà xưởng, xây dựng nhà văn phòng, xây dựng nhà thép tiền chế, xây dựng biệt thự, xây dựng khách sạn 3 sao

Xây dựng công trình cấp 2 từ 8 đến 20 tầng, xây dựng nhà phố đẹp, xây dựng nhà phố nhanh chóng và đúng quy chuẩn, xây dựng nhà xưởng, xây dựng nhà xưởng quy mô lớn, xây dựng nhà văn phòng, xây dựng nhà văn phòng đẹp và hiện đại, xây dựng nhà thép tiền chế, thi công nhà thép tiền chế giá rẻ uy tín, xây dựng biệt thự đẹp, xây dựng biệt thự có 1 không 2, xây dựng khách sạn 3 sao, xây dựng khách sạn 5 sao, xây dựng khách sạn đúng chuẩn

Xây dựng công trình cấp 2 từ 8 đến 20 tầng, xây dựng nhà phố đẹp, xây dựng nhà phố nhanh chóng và đúng quy chuẩn, tư vấn thiết kế xây dựng nhà phố Hồ Chí Minh, xây dựng nhà xưởng, xây dựng nhà xưởng quy mô lớn, thiết kế nhà xưởng sản xuất bền đẹp giá rẻ, xây dựng nhà văn phòng, xây dựng nhà văn phòng đẹp và hiện đại, xây dựng nhà văn phòng giá rẻ, xây dựng nhà thép tiền chế đẹp, thi công nhà thép tiền chế giá rẻ uy tín, xây dựng biệt thự đẹp, xây dựng biệt thự có 1 không 2, xây dựng biệt thự cổ điển uy tín nhất, xây dựng khách sạn 3 sao, xây dựng khách sạn 5 sao, xây dựng khách sạn đúng chuẩn, xây dựng khách sạn đẹp thoáng mát tiện nghi

Xây dựng công trình cấp 2 từ 8 đến 20 tầng, xây dựng công trình cấp 2 Hồ Chí Minh, xây dựng nhà phố đẹp, xây dựng nhà phố nhanh chóng và đúng quy chuẩn, tư vấn thiết kế xây dựng nhà phố Hồ Chí Minh, tư vấn miễn phí mức đầu tư xây dựng các công trình tại Hồ Chí Minh, xây dựng nhà xưởng, xây dựng nhà xưởng quy mô lớn, thiết kế nhà xưởng sản xuất bền đẹp giá rẻ, xây dựng nhà xưởng uy tín bền đẹp nhất Hồ Chí Minh, xây dựng nhà văn phòng, xây dựng nhà văn phòng đẹp và hiện đại, xây dựng nhà văn phòng giá rẻ, xây dựng nhà văn phòng uy tín nhất Hồ Chí Minh, xây dựng nhà thép tiền chế đẹp, thi công nhà thép tiền chế giá rẻ uy tín, xây dựng nhà thép tiền chế nhanh chóng hiện đại tại Hồ Chí Minh xây dựng biệt thự đẹp, xây dựng biệt thự có 1 không 2, xây dựng biệt thự cổ điển uy tín nhất, xây dựng khách sạn 3 sao, xây dựng khách sạn 5 sao, xây dựng khách sạn đúng chuẩn, xây dựng khách sạn đẹp thoáng mát tiện nghi, xây dựng khách sạn 3 sao đáng sống nhất Hồ Chí Minh.

Xây dựng công trình cấp 2 từ 8 đến 20 tầng, xây dựng công trình cấp 2 Hồ Chí Minh, xây dựng nhà phố đẹp, xây dựng nhà phố nhanh chóng và đúng quy chuẩn, tư vấn thiết kế xây dựng nhà phố Hồ Chí Minh, tư vấn miễn phí mức đầu tư xây dựng các công trình tại Hồ Chí Minh, xây dựng nhà xưởng, xây dựng nhà xưởng quy mô lớn, thiết kế nhà xưởng sản xuất bền đẹp giá rẻ, xây dựng nhà xưởng uy tín bền đẹp nhất Hồ Chí Minh, xây dựng nhà văn phòng, xây dựng nhà văn phòng đẹp và hiện đại, xây dựng nhà văn phòng giá rẻ, xây dựng nhà văn phòng uy tín nhất Hồ Chí Minh, xây dựng nhà thép tiền chế đẹp, thi công nhà thép tiền chế giá rẻ uy tín, xây dựng nhà thép tiền chế nhanh chóng hiện đại tại Hồ Chí Minh xây dựng biệt thự đẹp, xây dựng biệt thự có 1 không 2, xây dựng biệt thự cổ điển uy tín nhất, xây dựng khách sạn 3 sao, xây dựng khách sạn 5 sao, xây dựng khách sạn đúng chuẩn, xây dựng khách sạn đẹp thoáng mát tiện nghi, xây dựng khách sạn 3 sao đáng sống nhất Hồ Chí Minh.
Xây dựng công trình cấp 2 từ 8 đến 20 tầng, xây dựng công trình cấp 2 Hồ Chí Minh, xây dựng nhà phố đẹp, xây dựng nhà phố nhanh chóng và đúng quy chuẩn, tư vấn thiết kế xây dựng nhà phố Hồ Chí Minh, tư vấn miễn phí mức đầu tư xây dựng các công trình tại Hồ Chí Minh, xây dựng nhà xưởng, xây dựng nhà xưởng quy mô lớn, thiết kế nhà xưởng sản xuất bền đẹp giá rẻ, xây dựng nhà xưởng uy tín bền đẹp nhất Hồ Chí Minh, xây dựng nhà văn phòng, xây dựng nhà văn phòng đẹp và hiện đại, xây dựng nhà văn phòng giá rẻ, xây dựng nhà văn phòng uy tín nhất Hồ Chí Minh, xây dựng nhà thép tiền chế đẹp, thi công nhà thép tiền chế giá rẻ uy tín, xây dựng nhà thép tiền chế nhanh chóng hiện đại tại Hồ Chí Minh xây dựng biệt thự đẹp, xây dựng biệt thự có 1 không 2, xây dựng biệt thự cổ điển uy tín nhất, xây dựng khách sạn 3 sao, xây dựng khách sạn 5 sao, xây dựng khách sạn đúng chuẩn, xây dựng khách sạn đẹp thoáng mát tiện nghi, xây dựng khách sạn 3 sao đáng sống nhất Hồ Chí Minh.
31/12 Đặng Thúc Vịnh, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
CÔNG TÁC TRẮC ĐẠT

Công tác trắc địa phục vụ quan trắc biến dạng công trình:

     Biến dạng thực chất là chuyển vị không gian của các điểm trên công trình qua một chu kỳ thời gian.Vì ta không thể quan trắc hết được tất cả các điểm của công trình nên cần thiết phải chọn một số điểm có khả năng bị chuyển vị rất nhiều (các điểm trên cột đối với nhà khung chịu lực). Những điểm này được gọi là điểm quan trắc.

     Để xác định vị trí các điểm quan trắc người ta phải đo nối chúng với một hệ thống điểm được cố định kiên cố gọi là các “mốc chuẩn”, các mốc chuẩn này được định kỳ đo kiểm tra. Từ hệ thống mốc này và các kết quả đo tính được tọa độ các điểm quan trắc.

     Công tác quan trắc biến dạng công trình được tiến hành với độ chính xác đo đạc rất cao. Do vậy chỉ những người có chuyên môn cao về trắc địa mới tiến hành được công việc này.

     Để đơn giản người ta chia chuyển vị của các điểm quan trắc thành 2 thành phần:

     Chuyển vị thẳng đứng: gọi là lún, được xác định bằng đo cao hình học (tương đương với đo cao hình học hạng II nhà nước).

     Chuyển vị mặt bằng: gọi tắt là chuyển vị, được xác định bằng các tọa độ X, Y và xác định bằng đo góc và đo dài.

     Các hiện trạng nhà bên cạnh khi quan trắc

Công tác trắc địa phục vụ thi công xây lắp công trình

1. Dụng cụ :

     Máy kinh vỹ, máy thuỷ bình, thước dây (thép), quả dọi,....

     Trong quá trình thi công thường xuyên sử dụng hệ thống máy trắc đạc để kiểm tra và định vị tim, cốt công trình dựa trên cơ sở các tim mốc, cao trình chuẩn lấy trong hồ sơ thiết kế mà được BQL giao nhận.

2. Định vị công trình :

     Chúng tôi rất coi trọng công tác đo đạc. Công tác này giúp cho việc thi công thực hiện chính xác về mặt kích thước hình học của công trình, đảm bảo độ thẳng đứng, độ nằm ngang của kết cấu, xác định vị trí của các cấu kiện, vị trí của hệ thống kỹ thuật... hạn chế tối đa các sai số trong quá trình thi công công trình.

     Trước khi thi công công trình chúng tôi nhận các mốc cụ thể của BQL giao cho. Từ những mốc chuẩn đã cho chúng tôi tiến hành xây dựng các mốc phụ tránh trường hợp trong quá trình thi công mốc có thể bị thay đôi vị trí đó: ‘vướng vào công trình đang thi công, do yếu tố khách quan khác....’ Sau đó chúng tôi tiến hành có biện pháp bảo vệ mốc (đổ bê tông  mốc, xây dựng hành lang bảo vệ mốc ).

     Trong khi thực hiện công tác định vị công trình chúng tôi kiểm tra lại hệ thống mốc một lần nữa, sau đó tiến hành khai triển các hạng mục của công trình từ các mốc đã được xác lập.

     Đơn vị thi công đảm bảo chính xác trong công tác khai triển tim, trục  công trình mà cơ quan thiết kế đã bàn giao.

     Cố định các trục chính của từng hạng mục công trình bằng hệ thống giá định vị và được cố định bằng đóng đinh và vạch sơn.

     Để định vị các chi tiết từng vị trí móng ta tiến hành bằng dây căng định vị tim, cốt  sau đó cố định bằng cọc thép, dùng máy kinh vỹ kiểm tra độ chính xác của các mốc.

     Đối với các hạng mục công trình ngầm: cấp nước, thoát nước phân định vị thành  các đoạn thẳng, kích thước từng tim ống đến các vật cố định và được thể hiện rõ tại bản vẽ hoàn công sau khi hoàn thành công trình.

3. Định vị hệ tim trục trên mặt bằng :

     Trên cơ sở lưới khống chế trong tổng mặt bằng định vị chính xác các tim trục, kiểm tra hiệu chỉnh và được chủ đầu tư đồng ý trước khi tiến hành thi công.

     Các cột góc bố trí các mốc để kiểm tra biến dạng trong quá trình thi công và lưu lại để theo dõi trong quá trình sử dụng công trình. Mốc so sánh chuẩn sẽ được đặt ở góc công trình và sẽ được bảo vệ chu đáo khỏi các tác động bên ngoài. Mốc này sẽ được sử dụng để quan trắc lún của công trình  trong suốt quá trình về sau.

     Các mốc đo lún được bố trí những khoảng cách đảm bảo ổn định và bảo vệ suốt quá trình thi công, khoảng cách từ quan trắc lún đến công trình càng gần càng tốt.

     Quan trắc lún toàn bộ công trình trên cơ sở mốc chuẩn được giao và các mốc cơ sở bằng máy kinh vỹ, máy Niveau trong suốt thời gian thi công. Đặc biệt quan tâm đến độ lún giới hạn và hiện tượng lún lệch để có giải pháp chống nứt. Nếu có xảy ra hiện tượng gây lún nguy hiểm cho công trình  sẽ báo ngay cho chủ đầu tư và đơn vị thiết kế kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho công trình. 

 

~~~~~

mail

mailmailmail

mailmailmailmailmail

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top