document.write('
by ITExpress.vn
');

Xây dựng minh trí

Xây dựng minh trí

Xây dựng minh trí

Xây dựng minh trí

Xây dựng minh trí
Xây dựng minh trí
31/12 Đặng Thúc Vịnh, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA

CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA

Công tác trắc địa phục vụ quan trắc biến dạng công trình:

Biến dạng thực chất là chuyển vị không gian của các điểm trên công trình qua một chu kỳ thời gian.Vì ta không thể quan trắc hết được tất cả các điểm của công trình nên cần thiết phải chọn một số điểm có khả năng bị chuyển vị rất nhiều (các điểm trên cột đối với nhà khung chịu lực). Những điểm này được gọi là điểm quan trắc.

Để xác định vị trí các điểm quan trắc người ta phải đo nối chúng với một hệ thống điểm được cố định kiên cố gọi là các “mốc chuẩn”, các mốc chuẩn này được định kỳ đo kiểm tra. Từ hệ thống mốc này và các kết quả đo tính được tọa độ các điểm quan trắc.

Công tác quan trắc biến dạng công trình được tiến hành với độ chính xác đo đạc rất cao. Do vậy chỉ những người có chuyên môn cao về trắc địa mới tiến hành được công việc này.

Để đơn giản người ta chia chuyển vị của các điểm quan trắc thành 2 thành phần:

Chuyển vị mặt bằng: gọi tắt là chuyển vị, được xác định bằng các tọa độ X, Y và xác định bằng đo góc và đo dài.

Các hiện trạng nhà bên cạnh khi quan trắc

Công tác trắc địa phục vụ thi công xây lắp công trình

1. Dụng cụ :

2. Định vị công trình :

3. Định vị hệ tim trục trên mặt bằng :

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top