Thuyết minh kỹ thuật

Biện pháp thi công tầng hầm

Dự án Nhà văn phòng tại số 219 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Vũng Tàu có chiều dài 11.65÷27.27m, chiều rộng 10.35÷18.13m thi công hầm chia làm 02 khu vực, khu vực 1 từ trục X1-X4/Y1-Y3 có 02 hầm, biện pháp thi công hố đào sử dụng cọc khoan nhồi đường kính D350, chiều dài cọc L =14.8m, khu vực 2 từ trục X1-X6/Y3-Y5 có 01 hầm, biện pháp thi công hố đào sử dụng cọc khoan nhồi đường kính D300, chiều dài cọc L = 14.8m. Phương án thi công tầng hầm 219 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Vũng Tàu là đào mở với kích thước hố đào: chiều dài 11.65÷27.27m, chiều rộng 10.35÷18.13m, chiều sâu hố đào khu vực 1 là -6.05m so với cote mặt đất tự nhiên, chiều sâu hố đào khu vực 2 là -3.05m so với cote mặt đất tự nhiên

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM

Trình tự thi công tầng hầm công trình:

 • Bước 1: Định vị cọc, thi công hệ tường vây cọc nhồi D350 và D300;
 • Bước 2: Đào đất toàn công trình đến cao độ -1.50m (so với cote MĐTN), thi công dầm giằng đầu cọc bao quanh công trình;
 • Bước 3: Lắp đặt hệ giằng chống S1 toàn công trình tại cao độ -1.00m (so với cote MĐTN);
 • Bước 4: Đào đất toàn công trình đến cao độ -3.05m (so với cote MĐTN);
 • Bước 5: Đào đất cục bộ khu vực 1 đến cao độ -4.00m (so với cote MĐTN);
 • Bước 6: Lắp đặt hệ giằng chống S2 cho khu vực 1 tại cao độ -3.55m (so với cote MĐTN);
 • Bước 7: Đào đất cục bộ khu vực 1 đến cao độ -6.05m (so với cote MĐTN);
 • Bước 8: Thi công đài móng, giằng móng hầm 2 khu vực 1 đến cao độ -4.95m (so với cote MĐTN);
 • Bước 9: Thi công hệ tường hầm 2, cột hầm 2 khu vực 1 đến cao độ -3.55m (so với cote MĐTN), tháo hệ giằng chống S2 khi bê tông tường hầm 2, cột hầm 2 đạt 70% cường độ thiết kế;
 • Bước 10: Thi công đài móng, giằng móng hầm 1, dầm sàn hầm 1 đến cao độ -2.05m (so với cote MĐTN);
 • Bước 11: Thi công hệ tường hầm 1, cột hầm 1 đến cao độ -1.50m (so với cote MĐTN);
 • Bước 12: Tháo hệ giằng chống khi bê tông cột hầm 2, tường hầm 1 đạt 70% cường độ thiết kế;​
 •  TÍNH TOÁN KIỂM TRA BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM
 • 2.1. Vật liệu đầu vào:

  2.1.1. Thép

  Bảng 1. Thép sử dụng cho kết cấu hạng mục công trình

  Số TT

  Loại thép

  Đặc tính/ kết cấu sử dụng

  1

  Thép tấm, thép hình loại CT3 ( f=245Mpa, f = 210Mpa)

  Thép hình, bản mã

  2

  Bu lông sử dụng loại có cường độ (ftb = 210MPa, fvb = 190MPa)

  Bu lông liên kết

  3

  Que hàn loại N42 có (fwf = 180MPa)

  Liên kết hàn

  2.1.2. Địa chất

  THÔNG SỐ CÁC LỚP ĐẤT

   +Mực nước ngầm cách MĐTN: -3.5m

  1. Lớp 1: Cát pha màu xám xanh-xám đen, Mô hình Mohr-Coulomb, Drain.

   +Dung trọng trên MNN: gunsat=gw=

  19,4

  kN/m3

   +Tỷ trọng: Gs=

  2,67

  kN/m3

   +Dung trọng dưới MNN: gsat=gbh=gđn+10=

  19,8

  kN/m3

   +Chiều dày của lớp đất: h=

  6,7

  m

   +Ứng suất bản thân đất: sbt=gWxh=

  1,2998

  kG/cm2

   +Xác định hệ số thấm:

   

   

      -Hệ số rỗng ban đầu: eo=

  0,899

   

      -Hệ số thấm: kx=ky=Cv.gW.av/(1+eo)=

  -

  m/day    

   +Chỉ số dẻo: Ip=

  6,86

  %

   +Hệ số Poison: v'=

  0,35

   

   +Môđun biến dạng lún tức thời: Eu=

  20600

  kN/m2

   +Môđun bd lâu dài: Eref=E'=Eu.(1+v')/1.5=

  18540

  kN/m2

   +Môđun: Eoed= E'.(1-v')/(1-2v').(1+v')=

  29756

   

   +Lực dính: Cref =Cu=

  3,6

  kN/m2

   +Góc masát trong: j= ju=

  23,8

  độ

   +Góc giản nở của đất: y=

  0

  độ

   +Cường độ lớp phân giới: Rinter=

  1

   

   +Hệ số: Ko=1-sinj=

  0,596

   

  2. Lớp 2: Bùn sét pha kèm cát, xám đen-xám xanh, Mô hình Mohr-Coulomb, Drain

   +Dung trọng trên MNN: gunsat=gw=

  17,5

  kN/m3

   +Tỷ trọng: Gs=

  2,66

  kN/m3

   +Dung trọng dưới MNN: gsat=gbh=gđn+10=

  17,9

  kN/m3

   +Chiều dày của lớp đất: h=

  4,9

  m

   +Ứng suất bản thân đất: sbt=gWxh=

  2,1573

  kG/cm2

   +Xác định hệ số thấm:

   

   

      -Hệ số rỗng ban đầu: eo=

  0,76

   

      -Hệ số thấm: kx=ky=Cv.gW.av/(1+eo)=

  -

  m/day    

   +Chỉ số dẻo: Ip=

  -

  %

   +Hệ số Poison: v'=

  0,3

   

   +Môđun biến dạng lún tức thời: Eu=

  3520

  kN/m2

   +Môđun bd lâu dài: Eref=E'=Eu.(1+v')/1.5=

  3051

  kN/m2

   +Môđun: Eoed= E'.(1-v')/(1-2v').(1+v')=

  4107

   

   +Lực dính: Cref =Cu=

  5,1

  kN/m2

   +Góc masát trong: j= ju=

  7,58

  độ

   +Góc giản nở của đất: y=

  0

  độ

   +Cường độ lớp phân giới: Rinter=

  1

   

   +Hệ số: Ko=1-sinj=

  0,868

   

  3. Lớp 3: Sét pha nhẹ, nâu vàng-xám trắng, Mô hình Mohr-Coulomb, Undrain

   +Dung trọng trên MNN: gunsat=gw=

  20

  kN/m3

   +Tỷ trọng: Gs=

  2,66

  kN/m3

   +Dung trọng dưới MNN: gsat=gbh=gđn+10=

  20,4

  kN/m3

   +Chiều dày của lớp đất: h=

  1,9

  m

   +Ứng suất bản thân đất: sbt=gWxh=

  2,5373

  kG/cm2

   +Xác định hệ số thấm:

   

   

      -Hệ số rỗng ban đầu: eo=

  0,8

   

      -Hệ số thấm: kx=ky=Cv.gW.av/(1+eo)=

  -

  m/day    

   +Chỉ số dẻo: Ip=

  -

  %

   +Hệ số Poison: v'=

  0,3

   

   +Môđun biến dạng lún tức thời: Eu=

  8880

  kN/m2

   +Môđun bd lâu dài: Eref=E'=Eu.(1+v')/1.5=

  7696

  kN/m2

   +Môđun: Eoed= E'.(1-v')/(1-2v').(1+v')=

  10360

   

   +Lực dính: Cref =Cu=

  16,9

  kN/m2

   +Góc masát trong: j= ju=

  15,8

  độ

   +Góc giản nở của đất: y=

  0

  độ

   +Cường độ lớp phân giới: Rinter=

  1

   

   +Hệ số: Ko=1-sinj=

  0,728

   

  4. Lớp 4: Sét pha nặng, nâu vàng-xám trắng, Mô hình Mohr-Coulomb, Drain

   +Dung trọng trên MNN: gunsat=gw=

  20

  kN/m3

   +Tỷ trọng: Gs=

  -

  kN/m3

   +Dung trọng dưới MNN: gsat=gbh=gđn+10=

  20,6

  kN/m3

   +Chiều dày của lớp đất: h=

  1,5

  m

   +Ứng suất bản thân đất: sbt=gWxh=

  2,8373

  kG/cm2

   +Xác định hệ số thấm:

   

   

      -Hệ số rỗng ban đầu: eo=

  0,525

   

      -Hệ số thấm: kx=ky=Cv.gW.av/(1+eo)=

  6,06E-02

  m/day    

   +Chỉ số dẻo: Ip=

  -

  %

   +Hệ số Poison: v'=

   

   

   +Môđun biến dạng lún tức thời: Eu=

  8420

  kN/m2

   +Môđun bd lâu dài: Eref=E'=Eu.(1+v')/1.5=

  5613

  kN/m2

   +Môđun: Eoed= E'.(1-v')/(1-2v').(1+v')=

  5613

   

   +Lực dính: Cref =Cu=

  16,9

  kN/m2

   +Góc masát trong: j= ju=

  15,8

  độ

   +Góc giản nở của đất: y=

  0

  độ

   +Cường độ lớp phân giới: Rinter=

  1

   

   +Hệ số: Ko=1-sinj=

  0,728

   

 • 2.2.1. Tải trọng bản thân kết cấu và vật liệu

  Bảng 2. Trọng lượng riêng vật liệu kết cấu công trình

  Số TT

  Vật liệu

  Trọng lượng riêng (kG/m3)

  1

  Bê tông cốt thép

  2500

  2

  Thép

  7850

  2.2.2. Hoạt tải sử dụng.

 • Hoạt tải xung quanh hố đào: tải trọng công trình lân cận và tải thi công quanh hố đào lấy 10kN/m2.
 • II. NỘI LỰC- TỔ HỢP NỘI LỰC
 • 3.1. Tính toán nội lực

 • Nội lực được phân tích tính toán bằng phần mềm Plaxis kết hợp Etabs 9.7.4 cho các tải trọng sau :   
 • DL       : Tải trọng tĩnh tải + Trọng lượng bản thân kết cấu.
 • LL       : Tải trọng hoạt tải sử dụng.
 • APLD: Áp lực đất.
 • APLN: Áp lực nước.
 • TTXQ: Tải trọng công trình xung quanh
 • 3.2. Tổ hợp nội lực

 • Nội lực được tổ hợp trên phần mềm Plaxis theo từng giai đoạn thi công bao gồm các tải trọng sau:
 • Bước 1: Định vị cọc, thi công hệ tường vây cọc nhồi D350, D300;
 • COMB = DL + LL + APLD + TTXQ.     
 • Bước 2: Đào đất toàn công trình đến cao độ -1.50m (so với cote MĐTN), thi công dầm giằng đầu cọc;
 • COMB = DL + LL + APLD + TTXQ.     
 • Bước 3: Lắp đặt hệ giằng chống S1 tại cao độ -1.00m (so với cote MĐTN);
 • COMB = DL + LL + APLD + TTXQ.     
 • Bước 4,…,7: Đào đất cục bộ khu vực 1 đến cao độ -6.05m (so với cote MĐTN);
 • COMB = DL + LL + APLD + APLN + TTXQ.              
 • Nội lực được tổ hợp trên phần mềm Etabs theo TCVN 2737-20 bao gồm các tổ hợp sau:
 • COMB1 = DL + LL + APLD.                  

I. TÍNH TOÁN  THANH CHỐNG HỐ ĐÀO

 • 4.1. Kết cấu thanh chống hố đào S1

 • Thanh chống hố đào tiết diện gồm H400x400x13x21
 • Nội lực lớn nhất trong thanh chống hố đào lấy từ phần mềm PLAXIS và ETABS (xem phụ lục 1 tính toán trạng thái ứng suất biến dạng khi thi công hố đào)
 • N=8.7x6.6=57.4 T

 • Kết quả kiểm tra thanh chống đủ khả năng chịu lực (xem phụ lục 2 tính toán thanh chống hố đào).
 • 4.2. Kết cấu thanh chống hố đào S2

 • Thanh chống hố đào tiết diện gồm H400x400x13x21
 • Nội lực lớn nhất trong thanh chống hố đào lấy từ phần mềm PLAXIS và ETABS (xem phụ lục 1 tính toán trạng thái ứng suất biến dạng khi thi công hố đào)
 • N=8.7x6.6=57.4 T

 • Kết quả kiểm tra thanh chống đủ khả năng chịu lực (xem phụ lục 2 tính toán thanh chống hố đào).
zalo-img.png