Dịch vụ

  • Dịch vụ

Xin phép xây dựng hạng 2

Theo Luật Xây dựng 2014, quy định về giấy phép xây dựng gồm có giấy phép xây dựng có thời hạn và giấy phép xây dựng theo giai đoạn. Theo đó, giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép cấp cho công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng. Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là cấp phép xây dựng cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc của dự án chưa được thực hiện xong.

 Theo Luật xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020, phân theo nội dung thì giấy phép xây dựng gồm:
+ Giấy phép xây dựng mới
+ Giấy phép sửa chữa, cải tạo
+ Giấy phép di dời công trình.
– Phân theo thời hạn thì giấy phép xây dựng được chia làm 2 loại đó là:
+ Giấy phép xây dựng có thời hạn: Loại giấy phép này được cấp cho các dự án xây dụng công trình, các loại công trình nhà ở, nhà dân có thời hạn sử dụng nhất định theo kế hoạch thực hiện.
+ Giấy phép xây dựng được cấp theo giai đoạn: Loại giấy phép xây dựng này được cấp phép đối với từng phần nhỏ của các công trình xây dựng hoặc là đối với từng công trình xây dựng của các dự án xây dựng trong quá trình thiết kế xây dựng của những dự án chưa được hoàn thiện xong.
Một số công trình mà Công ty Minh Trí đã thực hiện:
1. Công trình nhà ở kết hợp văn phòng tại quận Tân Bình
Xin phép xây dựng hạng 2
2. Xin phép và thi công lấp lỗ thông tầng tại quận 3:
Xin phép xây dựng hạng 2
3. Xin phép lắp dựng kính mặt tiền:
Xin phép xây dựng hạng 2
 
 
 
 
 
 

Các bài viết khác

zalo-img.png